Skip Navigation

O mnie

O mnie

„PODUSZKA” ... jest to coś miękkiego służącego w czasie snu pod głowę. Wykonana jest z bawełny lub lnu, wypchana w środku pierzem lub innym miękkim materiałem. Używana w czasie odpoczynku lub snu - jest to lakoniczna wzmianka w encyklopedii pod jedną z liter alfabetu. Natomiast nic nie ma o tym, że na poduszce rodzimy się, kochamy, żyjemy i umieramy. Poduszka jest także gigantyczną sceną teatralną, dającą nieskończony spektakl czasu, nakładania się form sennych regularnych i nieregularnych. Przenosząc to na płótno czy na płytę graficzną daję do dyspozycji odbiorcy światło, kolor i materię, za pomocą których, każdy dzięki indywidualnej percepcji może zbudować formę odpowiadającą jemu, formę idealną. Dla bardziej dociekliwych, którzy chcą gdzieś umieścić moją twórczość daje swobodę wyboru - realizm abstrakcyjny lub abstrakcjonizm realistyczny.

„PILLOW” ... it is something soft, which cushions the head when sleeping. Made of cotton or linen, stuffed with feathers or other soft materials. Used mainly when resting or sleeping - this is only a short descriprion which may be found in a dictionary. But it is not mentioned that the pillow is a wittnes to birth, love, life, and death. The pillow is also a gigant theatrical setting of all dreams, which gives an unfinished spectacle of time, melting forms and daydreams. When I portray this onto canvas or metal sheet, I give the onlookers a feeling of spontanious light, material and colour. Because of this everyone may create an ideal form, he or she feels comfortable with. For those who prefer to categorize, I allow freedom of choice, they can call it either abstract realism or realistic abstractionism.