Skip Navigation

Malarstwo cd.

<p>1</p>

1

<p>2</p>

2

<p>3</p>

3

<p>4</p>

4

<p>5</p>

5

<p>6</p>

6

<p>7</p>

7

<p>8</p>

8

<p>9</p>

9

<p>10</p>

10

1-5/-Obrazy z cyklu "Smuga światła" z lat 1992-94
6/-Ona-1992 r.
7/-Przewrócony Akt-1992 r.
8/-Rozpalona łąka ku niebu-1983 r.
9/-Dziewczynka z plakatu-1980 r.
10/-Śniadanie na trawie-
fragment tryptyku-1987 r.